Menu

10 Ιουν 2017

Επιδότηση 100% από το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"–Β’ Κύκλος

0 Σχόλια


Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του δεύτερου κύκλου της δράσης «Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του Α’ κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά σε 3 διαφορετικές περιόδους ως εξής : από 5.7.2017 έως 9.8.2017, από 6.9.2017 έως 11.10.2017 και από 8.11.2017 έως 13.12.2017.

Δικαιούχοι της δράσης

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται από 5.000 € έως 25.000 € για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Λειτουργικά, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Αποσβέσεις παγίων, Αγορά /  Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση Εσωτερικού χώρου Μικρής Κλίμακας, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων), Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη  2015, 2014, 2013 θα πρέπει να είναι ≤ 22.000 € για ατομικό είσόδημα ή 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα. Ειδικά για την κατηγορία Β ο  μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνει τις 40.000 €.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2013 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Η έναρξη της δραστηριότητας να γίνει σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση.

Να μη συμμετέχουν και με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να  μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυρίαρχη επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε περίπτωση που οι αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική τους δραστηριότητα έως την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχοςι έχει  δικαίωμα υποβολής σε μια ΜΟΝΟ περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (ανεξαρτήτως της ένταξης ή μη του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του παρόντος Β’ κύκλου της Δράσης.

Σε όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι ωφελούμενοι / δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ, να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Η ΙΝΙΤΙΑ με την 25 ετή εμπειρία των στελεχών της σε σύνθετα και στρατηγικά έργα εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης της επιχείρησής σας προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και σε θέματα γενικότερης οργάνωσης, διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης των επενδυτικών σας σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 210 2385150 και το 210 2385151.

ΚΑΝΤΕ ΣΧΟΛΙΟ

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Αποστολή