Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Παλιά κτίρια – νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες!

Η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ απευθύνεται στους ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική τους επανένταξη στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Δήμοι

Περίοδος υποβολής:

από 16/1/2018 έως 15/1/2019 (και ώρα 17.00)

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις:

Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης.