ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν:

  • Εκπόνηση μελετών οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών και επιχειρηματικών σχεδίων
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων κόστους – οφέλους και μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση μελετών συγκριτικής αξιολόγησης – benchmarking
  • Σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση, έργων συγχρηματοδοτούμενων και μη, με στόχο την επιτυχή υλοποίηση συμβάσεων, στα επιθυμητά επίπεδα χρόνου, κόστους και ποιότητας.
  • Σχεδιασμό και οργάνωση Προγραμμάτων, συντονισμό ενεργειών και διορθωτικών παρεμβάσεων.
  • Αξιολόγηση και Αποτίμηση έργων και Προγραμμάτων και σύνθεση προτάσεων βελτίωσης
  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας