ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων έργων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, έχουμε αποκτήσει εξειδικευμένη τεχνογνωσία που σε συνδυασμό με το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών μας εγγυάται την ολοκληρωμένη υποστήριξη της επένδυσής σας.

 • Υπηρεσίες πληροφόρησης επενδυτικών κινήτρων και ευκαιριών
 • Υπηρεσίες συμβούλου και υποστήριξης στις διαδικασίες έγκρισης, υλοποίησης, ολοκλήρωσης.
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης (Lobbying) σε φορείς και υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες:
  1. Αξιοποίηση και εκμετάλευση του νομικού πλαισίου επενδύσεων.
  2. Υπηρεσίες μελετών & υποστήριξης σε θέματα πολιτιστικής και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης.
  3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα.
  4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα φορολογικών κινήτρων.
 • Υπηρεσίες οργάνωσης/διαχείρησης & τεχνικής υποστήριξης:
  1. Εκπόνηση επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων
  2. Αξιολόγηση, Αποτίμηση & Υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών και σύνθεση προτάσεων βελτίωσης
  3. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων κόστους – οφέλους και μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας