ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε ένα περιβάλλον με διαρκείς αλλαγές στα φορολογικά δεδομένα, εγκύκλιοι, ΠΟΛ κλπ. και με επείγουσες ανάγκες στην εξεύρεση πόρων, χρηματοδοτικών εργαλείων και ταμειακού προγραμματισμού, η ΙΝΙΤΙΑ προσφέρει μια σειρά από σύγχρονες υπηρεσίες:

Φοροτεχνική - Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Φοροτεχνική – Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

 • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Εκκαθαρίσεις και Λύσεις Εταιριών
 • Φοροτεχνική Υποστήριξη Νομικών & Φυσικών Προσώπων
 • Ειδικές Γνωματεύσεις – Εμπειρογνωμοσύνες επί Φορολογικών & Φοροτεχνικών Θεμάτων

Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων

 • Αξιοποίηση Δυνατοτήτων Επιδοτήσεων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Αξιοποίηση Δυνατοτήτων Επιδοτήσεων μέσω Εθνικών Προγραμμάτων
 • Αξιοποίηση Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Leasing, Sale & Lease Back, Factoring, κ.ο.κ.)
 • Επιχειρηματικές Συμμαχίες (clustering)
 • Εκπόνηση Μελετών Κόστους Κεφαλαίου

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

 • Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικής & Επενδυτικής Πολιτικής (Βραχυχρόνια & Μακροχρόνια)
 • Εκπόνηση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Σύνταξη & Παρακολούθηση Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow)
 • Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας & Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών (Μελέτες Σκοπιμότητας, Τόπου Εγκατάστασης – Χωροθέτησης Επιχειρήσεων, Κλαδικές Μελέτες, Ερευνών Αγοράς/Ανταγωνισμού, Μελέτες Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) και Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices)