Το Νέο ΕΣΠΑ (2014-2020)

initia.gr - Consultation - Το Νέο ΕΣΠΑ (2014-2020)

Την Πέμπτη 17η Ιουλίου 2014 υποβλήθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 ή όπως είναι περισσότερο γνωστό νέο ΕΣΠΑ