ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Έχετε πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανειακών σας συμβάσεων; - Επιχειρηματικά δάνεια, -Κεφάλαια κίνησης, -Κάρτες, -Καταναλωτικά; Η ΙΝΙΤΙΑ σε συνεργασία με την OPTISOFT παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες αποτίμισης (Audit) και διαχείρισης δανείων μέσω του «ΟΠΣ ΠΛΑΤΩΝ» (retail & corporate).

Πλάτων: ο πρώτος Έλληνας που μίλησε για τα επαχθή επιτόκια...

  • Εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα Auditing δανειακών συμβάσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμβάσεων πίστωσης (ειδικότερα καταναλωτικής πίστεως, πιστωτικών χρεών κλπ.)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προστασίας καταναλωτή
  • Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση με Πιστωτικά Ιδρύματα
  • Υποστήριξη στη διαχείριση παραπλανητικών δανείων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ρύθμισης επαγγελματικών δανείων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ρύθμισης δανείων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη ρύθμισης δανείων ΤΠΔ-ΟΕΚ