Κατηγορία: Business Report

initia.gr - Business Report

Η ΙΝΙΤΙΑ ανέλαβε το έργο της διαχείρισης και υποστήριξης του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η ΙΝΙΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ αναλαμβάνει τη διαχείριση και υποστήριξη του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Read More

Είσοδος της ΙΝΙΤΙΑ στις διεθνείς αγορές των Mobile APPS.

Επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον χώρων των «Έξυπνων Εφαρμογών» η ΙΝΙΤΙΑ ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία (Partnership) με την Lifethink, και έχει ήδη αναπτύξει μια σειρά εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές και στις δύο μεγάλες πλατφόρμες (ΙΟS και Android). Οι εφαρμογές μας ακολουθούν και τα δύο μοντέλα προώθησης έξυπνων εφαρμογών: Free Download, για εφαρμογές μας που στηρίζονται στην διαφήμιση […]

Read More